Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Svend Holm Nielsen (1919-2008)

Af professor, dr.theol. Niels Peter Lemche

Svend Holm-Nielsen var professor i teologi med Gammel Testamente som fag ved Københavns Universitet fra 1961 til 1986. Så kort kan et langt livsforløb summeres op, så præcist og så misvisende, som om en universitetslærers karriere begrænsede sig til undervisningen fra katedret i auditoriet og til de lærde studier blandt bøgerne. Det forventes imidlertid af en universitetslærer i vore dage, at man deltager i den offentlige debat og stiller sin viden og indsigt til rådighed for samfundet. Ser man tilbage på Svend Holm-Nielsens indsats, må man sige, at han til fulde levede op til disse forventninger. Det blev en lang livsbane med mange aktiviteter, der bestemt ikke begrænsede sig til de universitetets auditorier og eksamenslokaler.

Svend Holm-Nielsen, der var præst i Jægersborg Kirke fra 1948 til 1960, disputerede i 1960 med afhandlingen Hodayot: Psalms from Qumran, den første store afhandling om de i 1948 fundne Dødehavstekster på dansk grund. Han fik flere gange lejlighed til at vende tilbage til disse Dødehavstekster, selv så sent som i forbindelse med udgivelsen af Dødehavsteksterne i Dansk oversættelse i 1998 (2. udgave 2003), hvor han bl.a.. oversætte Damaskusskriftet, som hans forgænger professor Flemming Hvidberg havde disputeret over allerede i 1928. Naturligvis oversatte han desuden takkesalmerne. I 1961 overtog Svend Holm-Nielsen ved kaldelse og uden opslag det professorat i Gammel Testamente, som var blevet ledigt ved Flemming Hvidbergs uventede død i 1959.

Hans videnskabelige interesser spredte sig vidt, med en række udgivelser inden for såvel de gammeltestamentlige salmer, profetlitteraturen og ikke mindst visdomslitteraturen. Han var stærkt interesseret i Palæstina-arkæologien og deltog i en række udgravninger i Palæstina og Jordan, bl.a. på Silo sammen med bl.a. Marie-Louise Buhl og Benedikt Otzen på Silo, hvor man forsøgte at skabe klarhed over, hvad danske udgravninger helt tilbage i 1920'erne havde gravet frem. Siden blev det Umm Qes i Jordan, hvor danske og tyske arkæologer udgravede oldtidens Gadara. Frugten af Siloudgravningerne udkom som Shiloh. The Pre-Hellenistic Remains. The Danish Excavations at Tall Sailun, Palestine in 1926, 1929, 1932 and 1963 (Nationalmuseet 1969). Svend Holm-Nielsen var tillige i mange år medlem af bestyrelsen af H.P. Hjerl Hansens Mindefond for Dansk Palæstinaforskning. Holm-Nielsen interesserede sig ikke meget for officielle udmærkelser, men blev dog æresdoktor ved Uppsala Universitet i 1987.

Holm-Nielsen forelæste over emner fra hele det gammeltestamentlige område, men især hans tolkninger af Prædikerens som optimist og livsnyder var skattet af hans studenter - nogle anså ham nærmest selv som en inkarnation af Prædikeren. I det hele taget var hans forhold til studenterne udmærket. Han var en skattet og dygtig pædagog, lærekundskaber, som han havde erhvervet i sin ungdom gennem mange års erfaring som manuduktør og siden som undervisningsassistent ved universitetet.

Som universitetslærer så Holm-Nielsen det som sin pligt at formidle kendskabet til Det Gamle Testamente, ikke bare til universitetsstuderende, men til almenheden. Det gav sig flere udslag, bl.a. i lærebogen Det gamle Testamente og det israelitisk jødiske folks historie fra 1962 (med mange senere oplag) skrevet for lærerseminarierne, men også anvendt i begyndelsesundervisningen på teologi og i kommentarerne Tolvprofetbogen fortolket fra 1985 og Prædikerens bog og Klagesangene fortolket fra 1993, der udkom i Bibelselskabets kommentarserie. Desuden udgav han fra 1968 til 1971 i samarbejde med Bent Noack og Svend Tito-Achen Bibelen i Kulturhistorisk Lys I-IX , som i den næste generation for mange mennesker blev den primære kilde til Det Gamle Testamente og den gammeltestamentlige videnskab. De faglige indledninger til dette værk blev senere udgivet separat som Bibelens Kulturhistorie I-IV i 1979.

Specielt må Svend Holm-Nielsens mangeårige indsats for Folkeuniversitetet nævnes, hvor han fra 1960 til 1972 var medlem af styrelsen og fra 1970 til 1977 ligefrem formand for Folkeuniversitetsudvalget.

Det vil imidlertid være korrekt at sige, at Svend Holm-Nielsens faglige hovedindsats kom til at ligge et helt andet sted, idet han blev en af hovedkræfterne bag arbejdet med en ny oversættelse af Det Gamle Testamente, som kom til at indgå i den autoriserede danske bibeloversættelse af 1992. Fra 1985 til 1992 var han her hovedredaktør af arbejdet med at oversætte Det Gamle Testamente. Enhver som fik lejlighed til at deltage i dette arbejde vil have mange gode erindringer om Holm-Nielsen som intenst arbejdende med selv de mindste detaljer i oversættelsesforslagene samtidigt med, at han holdt projektet og den brogede skare af medarbejdere i stramme tøjler.

Det vil være forkert at skrive en mindeartikel om Svend Holm-Nielsen uden at nævne hans engagement i Mellemøstens skæbne i den nyeste tid og specielt i det palæstinensiske flygtningespørgsmål, og det med såvel fysiske som verbale bidrag. Bl.a. deltog han i hjælpearbejdet i Jordan blandt de mange nye flygtninge fra Palæstina efter seksdageskrigen i 1967. Hans stillingtagen til fordel for palæstinenserne gjorde ham alt andet end populær i offentligheden i 1967 og siden i 1973 i forbindelse med Mellemøstenkrigene. Berømt eller snarere berygtet var en episode med en diskussion i fjernsynet, hvor han satte sig med ryggen til overrabbineren. Det blev der talt meget og længe om; men som han betroede mig engang: Opstillingen i studiet var så akavet, at han for at få plads til benene måtte vælge enten at sætte sig med ryggen mod kameraet eller mod Bent Melchior! Uanset den megen kritik holdt han urokkelig fast ved sin overbevisning og udgav flere velinformerede bøger om konflikten som Historien bag Palæstina-problemet fra 1975 og Palæstinenserne, et folk uden land fra 1981, og han var i 1979 medstifter af tidsskriftet Palæstina Orientering. Svend Holm-Nielsen havde en særlig baggrund for dette engagement, da han var vokset op i Damaskus, hvor hans far, Alfred Nielsen, fungerede som missionær i mange år. Der gik frasagn om Holm-Nielsens evne til at skælde ud på arabisk, vel at mærke det arabiske, som benyttedes blandt børnene i det gamle Damaskus' gader!