Velkommen i Jægersborg Kirke

Tærsklen er lav og loftet er højt... Sådan kan Jægersborg Kirke karakteriseres. Her bydes menigheden velkommen af et enkelt og lyst kirkerum, som sin alder og størrelse til trods giver mindelser om en traditionel dansk landsbykirke, men hvor moderniteten blidt skinner igennem, når man sætter sig på kirkebænken og lader øjnene finde hvile i alterbilledets nonfigurative glødepære-mosaik.

Jægersborg Kirke er en aktiv kirke med en masse tilbud til alle aldersgrupper. Højmessen søndag formiddag er omdrejningspunktet for os - en klassisk højmesse med ord til eftertanke, og musik og sang, som løfter ånden.

Vores to sognepræster er Lea Skovsgaard (som tiltrådte i 2013) og Kenneth Knigge (som tiltrådte i 2017). 

Kirken har et højt musikalsk niveau, et af Europas bedste orgeler, en af Danmarks dygtigste organister, et kirkekor med professionelle sangere, og ikke mindst: et omfattende børnekorsarbejde.

Vi tilbyder mange forskellige former for fællesskab - eksistenssamtaler, refleksionsløb, foredrag, strikkeklub, eftermiddagssammenkomster, babysalmesang, børnekor, voksenkor. Alle er hjerteligt velkomne.

Klik dig rundt her på hjemmesiden og læs mere. Eller endnu bedre: læg vejen forbi Jægersborg Kirke og vi skal tage godt imod dig :-)

Kirken er åben alle ugens dage i tidsrummet 9-15.

Jægersborg Kirkes historie

Jægersborg Kirke blev indviet den 2.søndag i advent 1941. Arkitekt var Poul Staffeldt-­‐ Matthiesen (1891 -­‐1979), der mellem 1931 og 1944 tegnede fem kirker i Københavnsområdet over nogenlunde den samme læst, nemlig en sengotisk byggestil, som man kendte den fra danske landsbykirker.Byggeperioden, der havde strakt sig over to et halvt år, havde været meget besværlig på grund af krigen med dens knaphed på penge og materialer. Ved indvielsen var der da heller ikke hverken orgel eller lysekroner og bænkene var ikke blevet færdige. Men i 1944, da orglet var på plads, var kirken færdig -­‐ ikke mindst takket være gaver fra private. Kirkebyggeriet var også for en stor del finansieret med privat indsamlede midler.

Tyve år senere var tiden en anden og kirken blev gennemrestaureret indvendigt, så den fik et tidssvarende udtryk. Arkitekterne Inger og Johannes Exner arbejdede sammen med kunstnerægteparret Mogens Jørgensen og Gudrun Steenberg. Ved genindvielsen i september 1965 fremstod kirken som ny med en lysende altertavle over et fritstående alterbord af granit, den tidligere romansk udseende døbefont var erstattet af en nytegnet, der svarer til alterbordet, kirkekronerne var skiftet ud med funktionelle kubeformede lamper, bænkene var blevet afsyret og farvesætningen på prædikestol og hynder var dristig. Det tidligere noget tunge og mørke rum var blevet helt anderledes lyst og indbydende. Det blev yderligere understreget, da kirken i 1976 fik nye messehagler, også tegnet af Mogens Jørgensen.

 I 1995 blev der føjet et værk af kunstneren Niels Helledie til, nemlig det såkaldte "Kongekrucifiks", der hænger over døbefonten.

 Men kirken manglede lokaler, og i 1971 blev sognegården taget i brug. Den blev tegnet af arkitekt Ole Ramsgaard Thomsen og blev i 2005 yderligere udbygget. Arkitekt på tilbygningen var Niels Munk, der også stod for istandsættelsen af tårnrummet i 2004, hvorved der blev et rum mere til undervisningsbrug.

 Også de allerseneste år er der sket ændringer i kirken:

 Der kom ny belysning i 2003, hvor arkitekt Niels Munk tegnede armaturerne, og våbenhuset blev ombygget i 2008, hvor det blev ført tilbage til noget nær den oprindelige form, men nu med glasdør fra vindfanget, så kirkens yderdøre kan stå åbne og invitere indenfor.

Kirkeklokkerne

Kirkeklokkerne i Jægersborg Kirke er videodokumenteret (mindst) to gange. I efteråret 2017 af den lokale Marcus Velin Møgelvang og i januar 2019 af DanskeKirker.

Under opførelse, sommeren 1939
Færdigbygget, december 1941
Lysrelief, 1965

UDSTILLINGEN I SOGNEGÅRDEN

Den aktuelle udstilling i Sognegården rummer værker af kunstneren Bente R. Andersen: "Marokko malerier og sort/hvid grafik."

Jeg udtrykker mig i forskellige materialer og teknikker der er derfor stor bredde i mine værker.

Til udstillingen i Jægersborg Sognegård viser jeg især et udsnit af mine arbejder hvor inspirationen kommer fra en studierejse til Marokko. I efteråret 2017 var jeg på studietur til Marokko - og det satte sine spor. De mange farve- kontraster, kontraster i frodighed/tørke og i kulturen, har sat sine spor som jeg siden har overført på lærred, papir og i tryk.

I den forløbne periode har jeg især koncentreret mig om maleriet. Malerierne indeholder dog både spejlinger af grafik, tegning og maling på papir men har bibeholdt det, som jeg bedst kan beskrive med det engelske ord layers - de mange lag af maling giver en dybe og struktur i maleriet.

Malerierne er fortrinsvis malet med akrylmaling, tusch og ofte tegnet med grafit og oliekridt. Den udstillede grafik, er monotypier, d.v.s. at der kun er et tyk af hvert motiv. De et trykt med olie-trykfarve på grafisk papir."

Flere værker kan ses på kunstnerens egen hjemmeside: www.benterandersen.dk .

Uddannelse: Grafik v. Charlotte Grangaard 2018 Ophold: San Cataldo, Scala, Italien 2009, Marokko 2017 Arbejdernes Kunstskole 2015-2018 v. Pia Fonnesbech Metafora, International school of modern Art, Barcelona 2008 Skolen for Billedkunst 1998 M.m.a. Vejledt af Alan Stabell, Mette Gitz-johansen, Pia Fonnesbech.

---

Udstillingen kan ses i Jægersborg Sognegård i perioden 5. feb. til 1. april 2019