Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

Brug din stemme i Danmarks mest lokale demokrati

Illustration: Kim Broström, Landsforeningen af Menighedsråd

Af: Marianne Ford, den 16. juli 2020
Alt om menighedsrådsvalget 2020.

Til september er der menighedsrådsvalg i alle landets sogne, hvor der skal vælges nye menighedsråd til en periode på fire år.

I år er der trådt en ny valgform i kraft. Det betyder, at menighedsrådet skal vælges ved direkte valg på en valgforsamling og ikke som før ved oprettelse af kandidatlister. Forud for valgforsamlingen vil der blive afholdt et orienteringsmøde. Begge møder er offentlige og alle er velkomne.

Hvem kan stille op og stemme til menighedsrådet
Når du er fyldt 18 år, er medlem af folkekirken og har dansk indfødsret, eller haft fast bopæl i Danmark i et år forud for valgforsamlingen, har du ret til at stemme til menighedsrådsvalget. Når du har ret til at stemme, har du også ret til at stille op som kandidat til valget i den menighedsrådskreds, hvor du har adresse.

Bortset fra hvis du har valgt at slutte dig til sognepræsten i et andet sogn. I det tilfælde vil du være sognebåndsløser og har ikke ret til at stemme i det sogn, du har adresse, men i stedet i det sogn, hvor præsten, du har løst sognebånd til, er ansat.

Derudover må præster og andre, der er ansat ved kirken mere end otte timer om ugen, ikke stille op til valget.

Orienteringsmøde den 18. august
Orienteringsmødet bliver afholdt tirsdag den 18. august kl. 19 i sognegården. Hvis du er nysgerrig på, hvad menighedsrådet laver i vores sogn, og hvordan du kan stille op til menighedsrådsvalget, skal du møde op her.

På mødet vil menighedsrådet fortælle om, hvad de har lavet i de forløbne fire år og de opgaver, der venter forud. Derudover vil de orientere om de generelle regler for valgforsamlingen den 15. september.

Vi vil gerne opfordre alle i vores sogn med interesse for folkekirken til at møde op.

Valgforsamling den 15. september
Valgforsamlingen bliver afholdt tirsdag den 15. september kl. 19 - også i sognegården. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Derfor skal alle, der ønsker at stille op, og alle, der ønsker at stemme, møde op denne dag.

Deltager du på valgforsamlingen, kan du være med til at vælge retningen for kirkens arbejde i vores sogn. Det gør du ved enten selv stille op som kandidat eller ved at være med til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet.

På mødet vil kandidaterne præsentere sig selv, og der vil være mulighed for debat. Herefter vil valget blive gennemført ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne.

Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29. november 2020.

Vi håber på et stort fremmøde og en høj stemmeprocent, så vores menighedsråd kan blive så bredt forankret i lokalmiljøet som muligt.

Kom og være med til at sætte dit præg på Danmarks mest lokale demokrati – menighedsrådet.

Kilde: menighedsrådsvalg.dk

Del dette: