Udvalg og bestyrelser

Menighedsrådet har det overordnede ansvar for kirkens drift. En stor af dette arbejde udføres i udvalg, som består af både præster, menighedsrådsmedlemmer, suppleanter til rådet samt øvrige frivillige.

Hertil kommer to bestyrelser, hvortil menighedsrådet har udpeget sine medlemmer: Bestyrelsen for Det Danske Pigekor (i samarbejde med Gentofte Sogn og Ordrup Sogn) og Bestyrelsen for Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Provsti (i samarbejde med de øvrige sogne i provstiet).

Præstegårdsudvalget

Informationsudvalget

Aktivitetsudvalget

Musikudvalget

Kunstudvalget

Skoletjenestens Bestyrelse

Pigekorets Bestyrelse

Øvrige arrangører

Åbent Forum

Frivillige

Kirkekaffe-bryggere

Lægmandslæsere