LEA SKOVSGAARD

Lea blev ansat som sognepræst i Jægersborg Kirke i 2013. Hun fortæller om sig selv:

Jeg er født i 1980 i Gellerup vest for Århus. I min barndom var kirke, kristendom og gudstjeneste en del af hverdagen. Min far var præst i den lokale kirke og jeg lærte derfor tidligt, hvordan præstejobbet er en livsstil mere end et arbejde.

I mine gymnasieår lå det ikke i kortene, at jeg skulle komme til at beskæftige mig med teologien. Min drøm var at blive dyrlæge og gøre min store interesse for heste til min levevej. Men i takt med at gymnasiet nærmede sig sin afslutning, blev det klart for mig, at jeg nok havde større evner og interesse indenfor det litterære og filosofiske end for kemi og biologi. Derfor begyndte jeg at overveje nye muligheder for et fremtidigt studie. På en åben studiedag faldt min vej forbi det teologiske fakultet i Århus, og jeg blev klar over, at jeg på teologistudiet kunne få dækket en bred vifte af det, der havde min største interesse: religion, litteratur, filosofi og sprog.

Mens der stadig var mærker efter studenterhuen på min pande, kastede jeg mig ud i det lange studie og nød det fra første dag. I studietiden havde jeg forskellige fagrelevante studiejobs og jeg mødte mange inspirerende præster. Og gennem årerne på studiet modnedes tanken om selv at blive præst, så da jeg stod med kandidatpapirerne i hånden, var der ingen tvivl om, at jeg ville videre på pastoralseminariet for at uddanne mig til præst.

Mens jeg endnu var i gang med pastoralseminariet, dukkede der en stilling op, som rummede meget af det, jeg søgte i et fremtidigt embede; Harlev og Framlev pastorat vest for Århus. To store landsogne med megen velvilje overfor kirken og et aktivt lokalmiljø. Jeg søgte stillingen og var så heldig at få den til trods for min unge alder og ringe erfaring. I januar 2006 blev jeg ordineret i Århus Domkirke og senere indsat som sognepræst i Harlev og Framlev. Efter fem et halvt år og mange oplevelser og udfordringer rigere, trængte jeg til at se en anden side af præstejobbet og jeg søgte orlov fra min stilling i Harlev-Framlev for at være præst i Marmorkirken i København i et års vikariat. Også her fik jeg mange gode oplevelser og erfaringer og blev bevidst om de forskelle der er mellem kirker på landet og i byen.

Da stillingen som sognepræst i Jægersborg blev ledig i 2013, var jeg ikke sen til at få sendt min ansøgning, og her har jeg ikke bare fundet en god kombination af land og by. Her er der er aktivet kirkeligt liv med mange traditionsbundne arrangementer, spændende mennesker og mulighed for at tænke nyt og anderledes. Hver måned afholder jeg eksempelvis refleksionsløb, hvor der på en løbetur samtales om eksistentielle emner.

Jeg har gennem mine år som sognepræst haft en stor interesse for arbejdet med børn og unge og har beskæftiget mig en del med ungdomskulturen som den ser ud i dag. Derudover har jeg også fundet stor glæde og inspiration i sjælesorgen - både i praksis og i teori. Og nyder at kunne samtale med både børn og voksne om de største ting i livet.

Når det kommer til interesser af ikke kirkelig art, bruger jeg en del tid på min hest og så nyder jeg at løbe lange ture i naturen.