PRÆSTER OG MEDARBEJDERE

KENNETH SIEDENTOPF KNIGGE
sognepræst

Prins Valdemars Vej 40
2820 Gentofte

Tlf. 31 66 16 69
Mail: kekj@km.dk 

Træffes bedst efter aftale.
Mandag er fridag.

Læs mere om Kenneth her.

LEA SKOVSGAARD
(barselsorlov indtil 1. dec. 2019)
(vil dog fra 23. sep. varetage konfirmandundervisning)

Prins Valdemars Vej 62, 2820 Gentofte

Tlf. 26 82 46 93
Mail: lsk@km.dk

Træffes bedst efter aftale. Mandag er fridag.

Læs mere om Lea her

  • Står du et sted i dit liv, hvor du har brug for at tale om bekymringer, livsomvæltninger eller udfordringer af trosmæssig karakter, så kan en præst bruges som din samtalepartner. Her vil du møde et fortroligt rum, med fuld tavshedspligt og et menneske, der lytter til dig. Se mere under menupunktet "Sjælesorg."
  • I forbindelse med begravelse eller bisættelse skal du også rette henvendelse til en af præsterne - så hjælper vi dig videre.
  • Planlægning af dåb og vielse aftales i første omgang med kordegnen - se nedenfor samt menuen "Fra vugge til grav."


SOLRUN DI VECCHIA
kordegn

Jægersborg Kirkes kontor: 
Søndersøvej 5 
2820 Gentofte

Tlf: 39 65 42 53
Mail: jaegersborg.sogn@km.dk

Kontorets åbningstider: tirsdag – fredag kl. 9-13

LARS HVIID
kirketjener

Telefon: 22 85 21 87
Mail: kirketjener.jaegersborg@gmail.com 

Træffes bedst i kirken onsdag-fredag kl. 8 - 12, samt lørdag og søndag ved kirkelige handlinger.
Mandag og tirsdag er fridage.

  • Kordegnen tager sig af personregistreringen, dvs. anmeldelse af dåb, vielse, navneændring o.l. Hun er desuden sekretær for menighedsrådet. Kordegnen medvirker ved alle højmesser.
  • Kirketjenerens fornemste opgave er at sørge for alt det praktiske er i orden. Du møder ham til højmesser, bisættelser, ja til næsten alle typer arrangementer i kirken og i sognegården. 
  • Mange af kirketjenerens arbejdsopgaver er dog også 'usynlige', men uundværlige for at alting fungerer - han brygger kaffe, han slår græs, han tænder stearinlys, han gør rent etc. etc.

MADS DAMLUND
Organist, kantor

Havsgårdsvej 5
2900 Hellerup

Telefon: 28 89 11 38
Mail: mdamlund@gmail.com

Telefonisk henvendelse bedst i datimerne tirsdag - fredag.
Mandag er fridag.

Læs mere om Mads her.

JÆGERSBORG KIRKES VOKALENSEMBLE

Kristoffer Appel, Mette Pedersen, Janne Solvang, Synnöve Ekström, Kasper Borchersen

Læs mere om vokalensemblet her.

  • Organisten har ansvaret for musikken ved kirken. Han spiller ved gudstjenester og kirkelige handlinger, arrangerer og afholder koncerter, og leder kirkens kor.
  • Kirkekoret kalder vi Jægersborg Kirkes Vokalensemble - for ikke at forveksle dem med de øvrige kor tilknyttet kirken. De fem sangere medvirker ved alle højmesser.

MARIANNE STRØMANN
kirkeværge

Telefon: 40 30 70 95
Mail: mstromann@mail.dk

 

 

MARIANNE FORD
assisterende kirketjener

Telefon: 22 85 21 87
Mail: kirketjener.jaegersborg@gmail.com 

Træffes bedst tirsdag

  • Kirkeværgen har ansvar for kirkens bygninger - dvs. kirken, sognegården og præsteboligerne.
  • Hun fører løbende tilsyn med både ydre og indre bygningsdele, og råder og vejleder menighedsrådet om iværksættelse af reparationer, restaureringer og indkøb af inventar.