Jægersborg Menighedsråd 2016 - 2020

Medlemmer af rådet 2016 - 2020

Jens Bache, formand
Thomas Krantz, næstformand
Brian Mühldorff, kasserer
Kirsten Brennum, kontaktperson
Jan Stig Kokfelt
Louise Bang
Anders Helweg, bygningskyndig
Erik Wiborg
Marion Schwarz Christiansen
Mette Guldal Meldgaard-Otte
Lea Skovsgaard, sognepræst (p.t. barsel)
Kenneth Knigge, sognepræst 
Katrine Brix (barselsvikar for Lea Skovsgaard)

JENS BACHE
formand

Vejlesøparken 12, 1. tv.
2840 Holte

Telefon: 40 58 87 50
Mail: jens@bache.dk 


Menighedsrådets arbejde

Menighedsrådet har ansvar for kirkens daglige drift, økonomi, vedligeholdelse, ansættelser og anlægsarbejder, og skaber i samarbejde med præsterne rammer og indhold for den kristne forkyndelse.

Menighedsrådet består af demokratisk valgte medlemmer af menigheden, samt sognets to præster.

Rådet sidder i en 4-årig periode.