Jægersborg Menighedsråd 2016 - 2020

Gruppebillede, 800 * 300 px

Menighedsrådet har ansvar for kirkens daglige drift, økonomi, vedligeholdelse, ansættelser og anlægsarbejder, og skaber i samarbejde med præsterne rammer og indhold for den kristne forkyndelse.

Menighedsrådet består af demokratisk valgte medlemmer af menigheden, samt sognets to præster.

Rådet sidder i en 4-årig periode.

JENS BACHE
formand

Vejlesøparken 12, 1. tv.
2840 Holte

Telefon: 40 58 87 50
Mail: jens@bache.dk 

BRIAN MÜHLDORFF
kasserer

 

 

THOMAS KRANTZ
næstformand

METTE GULDAL STEFANSEN

ERIK WIBORG

ANDERS HELWEG

KIRSTEN KROGH NIELSEN

LEA SKOVSGAARD
sognepræst (kbf.)

Prins Valdemars Vej 62
2820 Gentofte

Telefon: 26 82 46 93
Mail: lsk@km.dk 

LOUISE BANG
kontaktperson

DORTHE KLIT

MARION SCHWARZ-CHRISTIANSEN

KENNETH KNIGGE
sognepræst

Prins Valdemars Vej 40
2820 Gentofte

Telefon: 31 66 16 69
Mail: kekj@km.dk 


Suppleanter

Kirsten Brennum
Grete Galster
Anders Graversen
Torben Holm
Aase Kæmpe
Stig Kokfelt
Peter Hancke