Gudstjenester

Højmesse

I Jægersborg Kirke holder vi gudstjeneste hver søndag kl. 10.00.
Mange søndage vil der være dåb i begyndelsen af gudstjenesten, og børn er altid velkomne hos os. Vi har ansat en barnepige, der tager sig af børnene i sognegården, mens præsten prædiker.
Vi ønsker, at menigheden skal være en aktiv del af gudstjenesten, og derfor vil en af søndagens tekster ofte blive læst af et medlem af menigheden.
Det er ligeledes frivillige, der sørger for kirkekaffen efter gudstjenesten.
Ved alle gudstjenester bliver der lavet et gudstjenesteark med søndagens tekster, salmer og forløbet i gudstjenesten.


Skumringsgudstjenester

I vinterhalvåret holder vi skumringsgudstjenester ca. en gang om måneden.
Forskellige temaer bliver berørt gennem oplæsning af tekster fra Bibelen eller andre poetiske, religiøse eller filosofiske tekster.
Billeder indgår ofte, ligesom musikken spiller en særlig rolle.
Der vil være lystænding inden gudstjenesten begynder, og der er altid indlagt stilhed til bøn og eftertanke. En smuk og stemningsfuld gudstjeneste.


Børnegudstjenester

I årets løb er der mulighed for at deltage i flere børne- og familiegudstjenester. Ved gudstjenesterne medvirker ofte et af kirkens spire- børne- eller juniorkor. På forskellige måder medvirker børnene med sang, oplæsning og optræden.
Gudstjenesterne er lidt kortere end normalt og ligger ofte lørdag formiddag kl. 11.00.
Vi holder også børnegudstjenester for mindre børn eksempelvis som afslutning på babysalmesang eller omkring de store kirkelige højtider i årets løb.


Særgudstjenester

Flere gange i løbet af året holder vi særgudstjenester. Det kan både være på hverdage eller på højmessens plads søndag formiddag. Vi har en årlig friluftsgudstjeneste på Ermelunden anden pinsedag, konfirmandgudstjenester både for og med konfirmander, mindegudstjeneste Allehelgens søndag og de ni læsninger, når vi nærmer os jul.
I vores kalender og nyhedsbrev kan man løbende holde sig opdateret omkring tidspunktet for de særlige
gudstjenester.


Plejehjemsgudstjenester

Sidste onsdag i måneden tager præsterne på skift ud på plejehjemmene og holder gudstjeneste. På Jægersborghave er der gudstjeneste kl. 11, og på Søndersøhave er der gudstjeneste kl. 14.

Gudstjenestekalender

29sep kl. 11:00

Lørdagsdåb v. Kenneth Knigge

 

29sep kl. 11:00
30sep kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

 

30sep kl. 10:00
07okt kl. 10:00

Højmesse v. Adam Garff

 

07okt kl. 10:00
09okt kl. 19:30

Skumringsgudstjeneste v. Kenneth Knigge

 

09okt kl. 19:30
13okt kl. 10:00

Babysalmesang - afslutningsgudstjeneste

Afslutning på forløbet, som begyndte 20. august. Alle er velkomne til at være med ved …

13okt kl. 10:00
14okt kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

 

14okt kl. 10:00
20okt kl. 11:00

Lørdagsdåb v. Adam Garff

 

20okt kl. 11:00
21okt kl. 10:00

Højmesse v. Adam Garff

 

21okt kl. 10:00
28okt kl. 10:00

Højmesse v. Adam Garff

 

28okt kl. 10:00
04nov kl. 10:00

Allehelgensgudstjeneste v. Kenneth Knigge & Adam Garff

 

04nov kl. 10:00
07nov kl. 19:30

Skumringsgudstjeneste

 

07nov kl. 19:30
10nov kl. 11:00

Lørdagsdåb v. Kenneth Knigge

 

10nov kl. 11:00
11nov kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

 

11nov kl. 10:00
18nov kl. 10:00

Højmesse v. Adam Garff

 

18nov kl. 10:00
25nov kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

 

25nov kl. 10:00
01dec kl. 10:00

Adventsgudstjeneste for børn v. NN

 

01dec kl. 10:00
02dec kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

Første søndag i Advent

02dec kl. 10:00
 

Hvad er en gudstjeneste?

Samlingspunktet for menigheden er højmessen søndag formiddag kl. 10. Her hører vi Bibelens ord til os.

Her forkyndes glædens budskab for os, aktualiseret og gjort vedkommende gennem prædikenen.

Her beder og synger vi med jubelens og håbets men også tvivlens og afmagtens stemme.

Her styrkes vi med livets brød ved nadveren.

Her får vi stof til eftertanke og løftes af lovsang ud af kirken igen, så vi er klar til at møde ugen, der kommer,