Gudstjenester

Højmesse

I Jægersborg Kirke holder vi gudstjeneste hver søndag kl. 10.00.
Mange søndage vil der være dåb i begyndelsen af gudstjenesten, og børn er altid velkomne hos os. Vi har ansat en barnepige, der tager sig af børnene i sognegården, mens præsten prædiker.
Vi ønsker, at menigheden skal være en aktiv del af gudstjenesten, og derfor vil en af søndagens tekster ofte blive læst af et medlem af menigheden.
Det er ligeledes frivillige, der sørger for kirkekaffen efter gudstjenesten.
Ved alle gudstjenester bliver der lavet en programfolder med søndagens tekster, salmer og forløbet i gudstjenesten.


Skumringsgudstjenester

I årets mørkeste måneder (februar, marts, oktober, november) holder vi skumringsgudstjeneste.
Forskellige temaer bliver berørt gennem oplæsning af tekster fra Bibelen eller andre poetiske, religiøse eller filosofiske tekster.
Billeder indgår ofte, ligesom musikken spiller en særlig rolle.
Der vil ofte være lystænding inden gudstjenesten begynder, og der er altid indlagt stilhed til bøn og eftertanke. En smuk og stemningsfuld gudstjeneste.


Børnegudstjenester

I årets løb er der mulighed for at deltage i flere børne- og familiegudstjenester. Ved gudstjenesterne medvirker ofte et af kirkens spire- børne- eller juniorkor. På forskellige måder medvirker børnene med sang, oplæsning og optræden.
Gudstjenesterne er lidt kortere end normalt og ligger ofte lørdag formiddag kl. 11.00.
Vi holder også børnegudstjenester for mindre børn eksempelvis som afslutning på babysalmesang eller omkring de store kirkelige højtider i årets løb.


Særgudstjenester

Flere gange i løbet af året holder vi særgudstjenester. Det kan både være på hverdage eller på højmessens plads søndag formiddag. Vi har en årlig friluftsgudstjeneste Anden Pinsedag, en Seniorgudstjeneste med deltagelse af beboere fra sognets to plejehjem, der er mindegudstjeneste Allehelgens Søndag og De Ni Læsninger, når vi nærmer os jul.
Vi får jævnligt gode idéer til særlige former for gudstjenester - hold øje med kalenderen og bliv opdateret gennem nyhedsbrevet og facebook.


Plejehjemsgudstjenester

Sidste onsdag i måneden tager præsterne på skift ud på plejehjemmene og holder gudstjeneste. På Jægersborghave er der gudstjeneste kl. 11, og på Søndersøhave er der gudstjeneste kl. 14.


Prædikener fra Jægersborg Kirke

Gudstjenestekalender

21jul kl. 10:00

Højmesse v. Lars Sølling

5. søndag efter Trinitatis

21jul kl. 10:00
28jul kl. 10:00

Højmesse v. Katrine Brix

6. søndag efter Trinitatis

28jul kl. 10:00
04aug kl. 10:00

Højmesse v. Katrine Brix

7. søndag efter Trinitatis

04aug kl. 10:00
11aug kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

8. søndag efter Trinitatis

11aug kl. 10:00
18aug kl. 10:00

Højmesse v. Katrine Brix

9. søndag efter Trinitatis

18aug kl. 10:00
25aug kl. 10:00

Højmesse v. Katrine Brix

10. søndag efter Trinitatis

25aug kl. 10:00
01sep kl. 10:00

Højmesse v. Katrine Brix

11. søndag efter Trinitatis

01sep kl. 10:00
08sep kl. 10:00

Højmesse v. Katrine Brix

12. søndag efter Trinitatis

08sep kl. 10:00
14sep kl. 11:00

Høstgudstjeneste for børn v. Kenneth Knigge

m. Det Danske Spirekor

14sep kl. 11:00
15sep kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge 1 dåb

13. søndag efter Trinitatis

15sep kl. 10:00
22sep kl. 10:00

Højmesse v. sognepræster Lea Skovsgaard og Kenneth Knigge

14. søndag e. Trinitatis

22sep kl. 10:00
29sep kl. 10:00

Kantategudstjeneste - fejring af orglet

v. Kenneth Knigge. 15. søndag efter Trinitatis

29sep kl. 10:00
06okt kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

16. søndag efter Trinitatis

06okt kl. 10:00
13okt kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

17. søndag efter Trinitatis

13okt kl. 10:00
20okt kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

18. søndag efter Trinitatis

20okt kl. 10:00
22okt kl. 19:30

Meditationsgudstjeneste v. Kenneth Knigge & Det Danske Pigekor

 

22okt kl. 19:30
27okt kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

19. søndag efter Trinitatis

27okt kl. 10:00
03nov kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

Alle Helgens Søndag

03nov kl. 10:00
10nov kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge & Det Danske Juniorkor

21. søndag efter Trinitatis - Det Danske Juniorkor medvirker

10nov kl. 10:00
17nov kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

22. søndag efter Trinitatis

17nov kl. 10:00
24nov kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

Sidste Søndag i Kirkeåret

24nov kl. 10:00
30nov kl. 11:00

Adventsgudstjeneste for børn v. Kenneth Knigge

Børnegudstjeneste m. Det Danske Spirekor

30nov kl. 11:00
01dec kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

Første søndag i Advent

01dec kl. 10:00
08dec kl. 10:00

Højmesse v. Lea Skovsgaard

Anden søndag i Advent - sognepræst Lea Skovsgaard er tilbage igen efter barselsorlov

08dec kl. 10:00
15dec kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

Tredje søndag i Advent

15dec kl. 10:00
22dec kl. 10:00

Højmesse v. Lea Skovsgaard

Fjerde søndag i Advent

22dec kl. 10:00
24dec kl. 13:00

Børne- og familiegudstjeneste v. Lea Skovsgaard

Juleaften

24dec kl. 13:00
24dec kl. 14:30

Julegudstjeneste v. Kenneth Knigge

Juleaften

24dec kl. 14:30
24dec kl. 16:00

Julegudstjeneste v. Kenneth Knigge

Juleaften

24dec kl. 16:00
24dec kl. 23:30

Midnatsgudstjeneste v. Lea Skovsgaard

Julenat

24dec kl. 23:30
25dec kl. 10:00

Højmesse v. Lea Skovsgaard

Juledag

25dec kl. 10:00
26dec kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

Anden juledag / Skt. Stefansdag

26dec kl. 10:00
29dec kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

Julesøndag

29dec kl. 10:00
01jan kl. 15:00

Højmesse v. Lea Skovsgaard

Nytårsdag

01jan kl. 15:00
 

Hvad er en gudstjeneste?

Samlingspunktet for menigheden er højmessen søndag formiddag kl. 10. Her hører vi Bibelens ord til os.

Her forkyndes glædens budskab for os, aktualiseret og gjort vedkommende gennem prædikenen.

Her beder og synger vi med jubelens og håbets men også tvivlens og afmagtens stemme.

Her styrkes vi med livets brød ved nadveren.

Her får vi stof til eftertanke og løftes af lovsang ud af kirken igen, så vi er klar til at møde ugen, der kommer,