Gudstjenester

Højmesse

I Jægersborg Kirke holder vi gudstjeneste hver søndag kl. 10.00.
Mange søndage vil der være dåb i begyndelsen af gudstjenesten, og børn er altid velkomne hos os. Vi har ansat en barnepige, der tager sig af børnene i sognegården, mens præsten prædiker.
Vi ønsker, at menigheden skal være en aktiv del af gudstjenesten, og derfor vil en af søndagens tekster ofte blive læst af et medlem af menigheden.
Det er ligeledes frivillige, der sørger for kirkekaffen efter gudstjenesten.
Ved alle gudstjenester bliver der lavet et gudstjenesteark med søndagens tekster, salmer og forløbet i gudstjenesten.


Skumringsgudstjenester

I vinterhalvåret holder vi skumringsgudstjenester ca. en gang om måneden.
Forskellige temaer bliver berørt gennem oplæsning af tekster fra Bibelen eller andre poetiske, religiøse eller filosofiske tekster.
Billeder indgår ofte, ligesom musikken spiller en særlig rolle.
Der vil være lystænding inden gudstjenesten begynder, og der er altid indlagt stilhed til bøn og eftertanke. En smuk og stemningsfuld gudstjeneste.


Børnegudstjenester

I årets løb er der mulighed for at deltage i flere børne- og familiegudstjenester. Ved gudstjenesterne medvirker ofte et af kirkens spire- børne- eller juniorkor. På forskellige måder medvirker børnene med sang, oplæsning og optræden.
Gudstjenesterne er lidt kortere end normalt og ligger ofte lørdag formiddag kl. 11.00.
Vi holder også børnegudstjenester for mindre børn eksempelvis som afslutning på babysalmesang eller omkring de store kirkelige højtider i årets løb.


Særgudstjenester

Flere gange i løbet af året holder vi særgudstjenester. Det kan både være på hverdage eller på højmessens plads søndag formiddag. Vi har en årlig friluftsgudstjeneste på Ermelunden anden pinsedag, konfirmandgudstjenester både for og med konfirmander, mindegudstjeneste Allehelgens søndag og de ni læsninger, når vi nærmer os jul.
I vores kalender og nyhedsbrev kan man løbende holde sig opdateret omkring tidspunktet for de særlige
gudstjenester.


Plejehjemsgudstjenester

Sidste onsdag i måneden tager præsterne på skift ud på plejehjemmene og holder gudstjeneste. På Jægersborghave er der gudstjeneste kl. 11, og på Søndersøhave er der gudstjeneste kl. 14.

Gudstjenestekalender

18nov kl. 10:00

Højmesse v. Adam Garff

25. søndag efter Trinitatis

18nov kl. 10:00
25nov kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

Sidste søndag i kirkeåret

25nov kl. 10:00
01dec kl. 11:00

Adventsgudstjeneste for børn v. Adam Garff

 

01dec kl. 11:00
02dec kl. 10:00

Højmesse v. Adam Garff

Første søndag i Advent

02dec kl. 10:00
06dec kl. 19:30

De Ni Læsninger

De Ni Læsninger er en gudstjeneste, der veksler mellem bibelske læsninger og …

06dec kl. 19:30
09dec kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

Anden søndag i Advent

09dec kl. 10:00
16dec kl. 10:00

Højmesse v. Adam Garff

Tredje søndag i Advent

16dec kl. 10:00
23dec kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

Fjerde søndag i Advent

23dec kl. 10:00
24dec kl. 13:00

Julegudstjeneste for børn v. Kenneth Knigge

 

24dec kl. 13:00
24dec kl. 14:30

Julegudstjeneste v. Adam Garff

 

24dec kl. 14:30
24dec kl. 16:00

Julegudstjeneste v. Adam Garff

 

24dec kl. 16:00
24dec kl. 23:30

Midnatsgudstjeneste v. Kenneth Knigge

 

24dec kl. 23:30
25dec kl. 10:00

Højmesse v. Adam Garff

Juledag

25dec kl. 10:00
26dec kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

Anden Juledag / Skt. Stefansdag

26dec kl. 10:00
30dec kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

Julesøndag

30dec kl. 10:00
01jan kl. 15:00

Nytårsgudstjeneste v. Adam Garff

 

01jan kl. 15:00
06jan kl. 10:00

Højmesse v. Adam Garff

Helligtrekongers søndag

06jan kl. 10:00
02mar kl. 11:00

Fastelavnsgudstjeneste for børn

Børnegudstjeneste med Det Danske Spirekor. Efter en kort gudstjeneste er der …

02mar kl. 11:00
05mar kl. 19:30

Skumringsgudstjeneste

Det Danske Pigekor medvirker

05mar kl. 19:30
30mar kl. 10:00

Babysalmesang - afslutning

Afslutning på forløbet, der begyndte 28. januar.

Hvis du overvejer at melde dit barn …

30mar kl. 10:00
22apr kl. 10:00

Påskegudstjeneste for børn (Anden Påskedag)

Det Danske Børnekor medvirker.

22apr kl. 10:00
10jun kl. 11:00

Friluftsgudstjeneste på Ermelundssletten

Det Danske Spirekor og Det Danske Børnekor medvirker.

Prædikanter: Leif Evald …

10jun kl. 11:00
18jun kl. 17:00

Syng Sommeren Ind

Det Danske Pigekor medvirker

18jun kl. 17:00
 

Hvad er en gudstjeneste?

Samlingspunktet for menigheden er højmessen søndag formiddag kl. 10. Her hører vi Bibelens ord til os.

Her forkyndes glædens budskab for os, aktualiseret og gjort vedkommende gennem prædikenen.

Her beder og synger vi med jubelens og håbets men også tvivlens og afmagtens stemme.

Her styrkes vi med livets brød ved nadveren.

Her får vi stof til eftertanke og løftes af lovsang ud af kirken igen, så vi er klar til at møde ugen, der kommer,