Gudstjenester

Højmesse

I Jægersborg Kirke holder vi gudstjeneste hver søndag kl. 10.00.
Mange søndage vil der være dåb i begyndelsen af gudstjenesten, og børn er altid velkomne hos os. Vi har ansat en barnepige, der tager sig af børnene i sognegården, mens præsten prædiker.
Vi ønsker, at menigheden skal være en aktiv del af gudstjenesten, og derfor vil en af søndagens tekster ofte blive læst af et medlem af menigheden.
Det er ligeledes frivillige, der sørger for kirkekaffen efter gudstjenesten.
Ved alle gudstjenester bliver der lavet en programfolder med søndagens tekster, salmer og forløbet i gudstjenesten.


Skumringsgudstjenester

I årets mørkeste måneder (februar, marts, oktober, november) holder vi skumringsgudstjeneste.
Forskellige temaer bliver berørt gennem oplæsning af tekster fra Bibelen eller andre poetiske, religiøse eller filosofiske tekster.
Billeder indgår ofte, ligesom musikken spiller en særlig rolle.
Der vil ofte være lystænding inden gudstjenesten begynder, og der er altid indlagt stilhed til bøn og eftertanke. En smuk og stemningsfuld gudstjeneste.


Børnegudstjenester

I årets løb er der mulighed for at deltage i flere børne- og familiegudstjenester. Ved gudstjenesterne medvirker ofte et af kirkens spire- børne- eller juniorkor. På forskellige måder medvirker børnene med sang, oplæsning og optræden.
Gudstjenesterne er lidt kortere end normalt og ligger ofte lørdag formiddag kl. 11.00.
Vi holder også børnegudstjenester for mindre børn eksempelvis som afslutning på babysalmesang eller omkring de store kirkelige højtider i årets løb.


Særgudstjenester

Flere gange i løbet af året holder vi særgudstjenester. Det kan både være på hverdage eller på højmessens plads søndag formiddag. Vi har en årlig friluftsgudstjeneste Anden Pinsedag, en Seniorgudstjeneste med deltagelse af beboere fra sognets to plejehjem, der er mindegudstjeneste Allehelgens Søndag og De Ni Læsninger, når vi nærmer os jul.
Vi får jævnligt gode idéer til særlige former for gudstjenester - hold øje med kalenderen og bliv opdateret gennem nyhedsbrevet og facebook.


Plejehjemsgudstjenester

Sidste onsdag i måneden tager præsterne på skift ud på plejehjemmene og holder gudstjeneste. På Jægersborghave er der gudstjeneste kl. 11, og på Søndersøhave er der gudstjeneste kl. 14.


Prædikener fra Jægersborg Kirke

Gudstjenestekalender

24mar kl. 10:00

Højmesse v. Katrine Brix

3. søndag i fasten

24mar kl. 10:00
30mar kl. 10:00

Babysalmesang - afslutning

Afslutning på forløbet, der begyndte 28. januar.

Hvis du overvejer at melde dit barn …

30mar kl. 10:00
31mar kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

Midfaste

31mar kl. 10:00
07apr kl. 10:00

Højmesse v. Katrine Brix

Mariæ Bebudelsesdag

07apr kl. 10:00
14apr kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

Palmesøndag

14apr kl. 10:00
18apr kl. 17:00

"På vinger af håb," musikgudstjeneste - efterfølgende middag i sognegården

"På vinger af håb" - et påskeoratorium med tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen og …

18apr kl. 17:00
19apr kl. 10:00

Højmesse v. Katrine Brix

Langfredag

19apr kl. 10:00
21apr kl. 10:00

Højmesse v. Katrine Brix & Kenneth Knigge

Påskedag

21apr kl. 10:00
22apr kl. 11:00

Påskegudstjeneste for børn m. Det Danske Børnekor

Påske-dramaet genfortalt i børnehøjde.

Medvirkende: Det Danske Børnekor, dir. Anja …

22apr kl. 11:00
28apr kl. 10:00

Højmesse v. Katrine Brix

1. søndag efter Påske

28apr kl. 10:00
05maj kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

2. søndag efter Påske

05maj kl. 10:00
12maj kl. 10:00

Højmesse v. Katrine Brix

3. søndag efter Påske

12maj kl. 10:00
17maj kl. 10:00

Konfirmation v. Katrine Brix

 

17maj kl. 10:00
17maj kl. 12:00

Konfirmation v. Katrine Brix

 

17maj kl. 12:00
18maj kl. 10:00

Konfirmation v. Kenneth Knigge

 

18maj kl. 10:00
18maj kl. 12:00

Konfirmation v. Kenneth Knigge

 

18maj kl. 12:00
19maj kl. 10:00

Konfirmation v. Kenneth Knigge & Katrine Brix

 

19maj kl. 10:00
26maj kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

5. søndag efter Påske

26maj kl. 10:00
30maj kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

Kristi Himmelfartsdag

30maj kl. 10:00
02jun kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

6. søndag efter Påske

02jun kl. 10:00
09jun kl. 10:00

Højmesse v. Katrine Brix

Pinsedag

09jun kl. 10:00
10jun kl. 11:00

Friluftsgudstjeneste - Anden Pinsedag

Anden Pinsedag

Medvirkende: Det Danske Spirekor og Det Danske Børnekor, dirigeret af …

10jun kl. 11:00
16jun kl. 10:00

Højmesse v. Kenneth Knigge

Trinitatis Søndag (Helligtrefoldigheds Søndag)

16jun kl. 10:00
18jun kl. 17:00

Syng Sommeren Ind

Det Danske Pigekor medvirker

18jun kl. 17:00
 

Hvad er en gudstjeneste?

Samlingspunktet for menigheden er højmessen søndag formiddag kl. 10. Her hører vi Bibelens ord til os.

Her forkyndes glædens budskab for os, aktualiseret og gjort vedkommende gennem prædikenen.

Her beder og synger vi med jubelens og håbets men også tvivlens og afmagtens stemme.

Her styrkes vi med livets brød ved nadveren.

Her får vi stof til eftertanke og løftes af lovsang ud af kirken igen, så vi er klar til at møde ugen, der kommer,