Frivillig i Jægersborg Kirke

Som frivillig i Jægersborg Kirke er man en aktiv del af et fællesskab. Her er alle slags bidrag velkomne - store og små. Og her kan man både lytte og suge til sig og give noget igen.

Der er mange områder hvor man kan deltage og hjælpe.

I forbindelse med gudstjenesten kan man læse tekster op, og man kan være med til at pynte kirken op ved højtider og særlige gudstjenester.

Efter gudstjenesten kan man stå for at tilberede og servere kirkekaffe eller enkelte gange være med til at tilberede og anrette en lille frokost eller anden servering.

I forbindelse med børnegudstjenester har vi stor brug for hjælp ved afvikling af de efterfølgende børneaktiviteter og med servering af kaffe, te, saftevand og lidt at spise. Har du gode idéer til aktiviteter og lege, er der plads til flere i planlægningsgruppen.

I det hele taget har vi indimellem brug for hjælpere til bage- eller andre mindre madlavningsopgaver - eller til anden hjælp ved arrangementer for konfirmander, minikonfirmander, kor eller andre.

På sognets to plejehjem, Jægersborghave og Søndersøhave, er det frivillige som synger for ved den månedlige gudstjeneste, og frivillige som hjælper de ældre ved den efterfølgende servering af kaffe.

Måske vil du gerne hjælpe til ved Åbent Forum, vores eftermiddagsmøder den første tirsdag i måneden kl. 14 - 16?

Måske vil du gerne være med i planlægningen af foredrag og aktiviteter i kirken?

Eller måske er du interesseret i at følge menighedsrådsarbejdet på tættere hold?

 

HUSK: Du vil også kunne bidrage og være en del af fællesskabet ved Jægersborg Kirke, selv om du kun har ganske lidt tid.

 

Vil du være frivillig ved Jægersborg Kirke?

Er du interesseret i at være knyttet som frivillig til Jægersborg Kirke, kan du henvende dig til vores kordegn Solrun Di Vecchia på mail: jaegersborg.sogn@km.dk eller tlf. 39 65 42 53.

Solrun vil sammen med andre frivillige sørge for at du bliver vel modtaget og indført i de opgaver, du ville kunne tænke dig.