Medlemskab af Folkekirken

Indmeldelse

Indmeldelse i folkekirken sker normalt ved dåb. Kontakt en af kirkens præster for en aftale.

Hvis man allerede er døbt, men har været udmeldt og ønsker genindtrædelse, skal man på mail eller telefon henvende sig til en af kirkens præster for en samtale.

Er man døbt med en kristen dåb uden for folkekirken, her eller i udlandet, tager man ligeledes kontakt til en af præsterne for at blive medlem af folkekirken.

Ved registrering af indmeldelsen får skattemyndighederne besked herom.

 

Udmeldelse

Man kan melde sig ud af folkekirken ved at sende en anmodning herom til en af kirkens præster.

Ved udmeldelse vil det ikke længere være muligt at bruge folkekirken i forbindelse med kirkelige handlinger, f.eks. begravelse. Det er derfor vigtigt, at man inden udmeldelse oplyser de pårørende om, hvilke konsekvenser udmeldelsen har, specielt ifm. dødsfald.