Tilmelding / indskrivning til konfirmation

Tilmelding til konfirmation 2021 foregår via nedenstående formular.

Tilmeldingen er tilgængelig fra 1. marts t.o.m. 15. juni 2020. Tilmelding efter 15. juni kan ske ved henvendelse til sognepræst Kenneth Knigge, kekj@km.dk 

Der er konfirmation følgende dage: fredag den 30. april (Bededag) kl. 10 og 12 v. Lea Skovsgaard; lørdag den 1. maj kl. 10 og 12 v. Kenneth Knigge; søndag den 2. maj kl. 10 v. begge præster.

Som det fremgår, er det muligt at ønske en specifik dato og klokkeslæt - vi vil dog maksimalt have 20 konfirmander pr. konfirmation. Begrænsningen effektueres efter "først til mølle-princippet." Hvis ikke det er muligt at opfylde dit ønske, vil du blive kontaktet med henblik på at vælge et andet tidspunkt.

Al korrespondance vedr. tilmelding af nye konfirmander bedes rettet pr. mail til sognepræst Kenneth Knigge, kekj@km.dk - der må påventes en svartid på 1-2 dage.

 

 


NB: Hvis du ikke har modtaget en e-mail om det modsatte, har vi accepteret din tilmelding og har tildelt dig den ønskede dato og det ønskede tidspunkt.

Der er plads til max. 20 konfirmander pr. konfirmation.

Status (pr. 18. marts kl. 21.45):

Bededag, 30. april kl. 10: Der er tilmeldt 5 konfirmander (ud af 20 pladser)
Bededag, 30. april kl. 12: Der er tilmeldt 15 konfirmander (ud af 20 pladser)

Lørdag den 1. maj kl. 10: Der er tilmeldt 13 konfirmander (ud af 20 pladser)
Lørdag den 1. maj kl. 12: Der er tilmeldt 20 konfirmander (ud af 20 pladser) - fuldt booket!

Søndag den 2. maj kl. 10: Der er tilmeldt 4 konfirmander (ud af 20 pladser)

---

(Status opdateres flere gange dagligt)

 

Tilmelding - konfirmation 2021

Er konfirmanden døbt?
Jeg giver tilladelse til, at oplysning om mit barns navn, skoleklasse og tidspunkt for konfirmation deles internt med de øvrige konfirmander og deres forældre