Indskrivning til konfirmation i foråret 2020

Indskrivning til konfirmation 2020 sker via hjemmesiden fra 01. marts 2019 kl. 00:01.

Klik her for at komme direkte til indskrivningen.

Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro. Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv.
Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Konfirmationsforberedelse

Konfirmandundervisning, oktober 2017

Tirsdag og torsdag eftermiddag summer Jægersborg sognegård og kirke af liv. Her mødes konfirmanderne til deres ugentlige konfirmationsforberedelsestimer. Hvert år går 80 -100 unge mennesker til forberedelse frem mod deres konfirmation.

Undervisningen begynder i midten af september og strækker sig frem til konfirmationerne i april og maj.

I de knap otte måneder, hvor konfirmanderne har deres ugentlige gang i kirken, lærer de ikke bare mere om kristendommen og kirken, de lærer også mere om sig selv og deres egen tro. De bliver udfordret og får ord til at tale om troen og tvivlen.

De faste ugentlige timer, som konfirmanderne går til, bliver i løbet af året suppleret med mange forskellige aktiviteter. Vi har en aftale med skolerne om, at konfirmanderne har en dag i efteråret og en dag i foråret, hvor de har helt fri fra skolen. Derfor har vi mulighed for at tage på udflugter og forberede andre spændende aktiviteter for konfirmanderne.

 

 

Konfirmation 2020

Konfirmation og konfirmationsforberedelse er for elever i 8. klasse.

Undervisningstidspunktet er aftalt med Skoleforvaltningen i Gentofte Kommune og foregår tirsdage og torsdage kl. 14.30 – 16.00 i perioden uge 39 til 49 (undtagen efterårsferien i uge 42) og perioden uge 4 til 18 (undtagen vinterferien i uge 7 og påskeferien i uge 15). 

Konfirmander fra Tjørnegårdsskolen og Vidarskolen følger undervisning om tirsdagen. Konfirmander fra øvrige skoler følger undervisning om torsdagen. Man kommer på hold med dem, der skal konfirmeres af samme præst, altså på tværs af klasser.

Derudover er der heldags-undervisning torsdag den 31. oktober og fredag den 13. marts..

Forberedelsesforløbet begynder med en velkomstgudstjeneste for alle konfirmanderne og deres forældre søndag den 22. september. Efter gudstjenesten vil præsterne fortælle om deres planer og tanker med konfirmationsforberedelsen. 

Facebook-gruppe for konfirmander

Hvert år opretter vi en ny gruppe for konfirmanderne. Alle konfirmander opfordres til at melde sig ind i gruppen. Det er her, vi giver fælles beskeder, og det er her, du har mulighed for at stille spørgsmål, dele billeder osv.

Det er en "lukket gruppe," som præsterne administrerer. Vi sørger for, at kun årets konfirmander kan blive medlem af gruppen.

Gruppen hedder "Konfirmander i Jægersborg 2020" (vær opmærksom på det rette årstal).
Klik på logoet for at komme til gruppen.

Konfirmation 2020

Fredag den 8. maj (Bededag) kl. 10 og 12 v. Kenneth Knigge

Lørdag den 9. maj kl. 10 og 12 v. Lea Skovsgaard

Søndag den 10. maj kl. 10 v. begge præster

Konfirmationsdatoer 2021

Fredag den 30. april (Bededag) kl. 10 og 12 v. Lea Skovsgaard
Lørdag den 1. maj kl. 10 og 12 v. Kenneth Knigge
Søndag den 2. maj kl. 10 v. begge præster

Konfirmationsdatoer 2022

Fredag den 13. maj (Bededag) kl. 10 og 12 v. Kenneth Knigge
Lørdag den 1. maj kl. 10 og 12 v. Lea Skovsgaard
Søndag den 2. maj kl. 10 v. begge præster

Tilmelding

Det er muligt at tilmelde sig konfirmation i 2020 på denne hjemmeside fra og med den 1. marts 2019


Tilmelding til konfirmation 2020 begynder 1. marts 2019.
Tilmelding til konfirmation 2021 begynder 1. marts 2020.
Tilmelding til konfirmation 2022 begynder 1. marts 2021.

Minikonfirmand

"Minikonfirmand" er et tilbud til børn i 9-10 års alderen om deltagelse i et undervisningsforløb hver eftermiddag i en uge. 

Vi tilbyder undervisning for elever fra Tjørnegårdsskolen i efteråret og Skovgårdsskolen i foråret.

Læs mere her.

 

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Jægersborg Kirke går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
 Konfirmationen begynder som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en prædiken, der også er en tale til jer konfirmander.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor præsten beder en forbøn for jer. Derefter siger I Trosbekendelsen sammen, og så går præsten hen til hver enkelt konfirmand. Her bekræfter du din tro ved at sige ja, og præsten giver dig derpå velsignelsen med håndspålæggelse, mens du knæler. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet. 
Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
 Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

I Jægersborg Kirke har vi tradition for, at alle konfirmander deltager aktivt ved at læse op fra Bibelen eller fremsige bønnerne.

Under konfirmationen beder vi om, at der ikke tages billeder eller video - så behøver man ikke bekymre sig om sit udseende og fremtoning, men kan slappe af og bare nyde at være til stede. Efter konfirmationen stiller konfirmanderne op i korbuen til fotografering.