Fødsel og navngivning

Fødselsanmeldelse

Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes.  Jordemoderen registrerer fødslen digitalt og videresender denne til kirkekontoret i bopælssognet, hvorefter fødslen registreres. Ved henvendelse til enten kirkekontoret eller via www.borger.dk med NemId, kan en personattest rekvireres. 

Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for anmeldelsen senest 14 dage efter fødslen. Dette gør I ved at kontakte kirkekontoret, hvor I får et personnummer til barnet. Herefter udfylder moren til barnet en fødselsanmeldelse på www.borger.dk med NemID.

Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren til barnet inden for 14 dage efter fødslen udfylde en ”omsorgs- og ansvarserklæring” på www.borger.dk med NemID. Hvis erklæringen ikke bliver udfyldt inden for 14 dage, indleder familieretshuset en faderskabssag. 

 

Navngivning

Barnet skal navngives inden for 6 måneder. Navngivning kan ske i forbindelse med dåb ved at oplyse det ønskede navn til kordegnen. Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde en blanket via NemID på www.borger.dk. 

Ved henvendelse til kirkekontoret kan en fødsels- og navnattest rekvireres. 

 

Blanketter til fødselsanmeldelse og navngivning

Hvis du ikke kan fremsende digitale meddelelser eller ikke har et NemID, kan blanketter til fødselsanmeldelse og navngivning udfyldes og udskrives fra www.personregistrering.dk.  Kordegnen kan også hjælpe dig. 

SOLRUN DI VECCHIA
kordegn

Jægersborg Kirkes kontor: 
Søndersøvej 5 
2820 Gentofte

Tlf: 39 65 42 53
E-mail: jaegersborg.sogn@km.dk

Kontorets åbningstider: tirsdag – fredag kl. 9-13

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, eller er der noget du er i tvivl om?

Så kontakt gerne kordegnen.