Dåb

Ved dåben bliver barnet optaget i den kristne menighed. Derfor er det en rigtig festdag i Jægersborg Kirke, hver gang et lille barn bliver døbt.
 Barnet bliver døbt på den kristne tro, og har troen med sig i bagagen resten af livet. I dåben svarer vi på barnets vegne ja til den kristne trosbekendelse. Man kan sige, at dåben er en slags gave fra Gud til barnet, som forældre eller faddere siger ja tak til på barnets vegne.


Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen kl. 10.00.

Cirka en gang hveranden måned tilbyder vi også dåb om lørdagen - se datoerne her.

Aftale om dåb skal træffes med den præst, der forestår gudstjenesten. Se gudstjenestekalenderen.

I den forbindelse aftales en dåbssamtale med præsten i ugerne op til dåben - ved samtalen fortæller præsten om dels det praktiske forløb, dels om dåbens indhold og betydning.

Senest en uge før dåben sendes en mail til kordegnen (sod@km.dk) med oplysning om faddernes navne og adresser. Der skal være mindst 2 og højst 5 faddere inkl. gudfar/gudmor. Endvidere skal det angives, hvem der bærer barnet ved dåben, enten barnets far eller mor eller en af fadderne (gudfar/gudmor). Faddere skal selv være døbt. 

Dåb i Jægersborg Kirke ligger i første del af gudstjenesten. Børn er velkomne til at gå op til døbefonten, mens dåben finder sted. Når dåben har fundet sted, fortsætter gudstjenesten. For de mindre børn er der tilbud om aktiviteter og pasning i sognegården efter dåben. 

Fotografering under dåbshandlingen (og gudstjenesten i det hele taget) er ikke tilladt. Når gudstjenesten er forbi, er man velkommen til at tage alle de billeder, man har lyst til.

BABYSALMESANG - et tilbud til dig og dit barn under barselen. Læs mere her.

ALLE SKAL HAVE ET NAVN

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske i forbindelse med dåben, hvor du til dåbssamtalen fortæller præsten, hvad barnet skal hedde. Hvis barnet ikke skal døbes, eller det skal navngives før dåben, skal du udfylde og sende blanketten ”Navngivning” til kirkekontoret.

HVAD ER BARNETS NAVN?

Det er en stor beslutning at vælge et navn til sit barn. Måske har I tænkt på navne længe inden, jeres barn blev født, men da I så så ham/hende, var navnet helt forkert. Eller måske gav det helt sig selv, hvad den lille skal hedde.
Man må ikke kaldt sit barn hvad som helst – det sørger navneloven for.
Familiestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte fornavne. 


FADDERE

En fadder er vidne til dåben og skal ”tilse at barnet vokser op i den kristne tro”. Nogle går i kirke med barnet. Andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger.
Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten. 
Gudfaren eller gudmoren er den person, der bærer barnet til dåben. Det er for det meste en af fadderne eller forældrene.

GAVE FRA KIRKEN

I Jægersborg Kirke giver vi dåbsbarnet en børnebibel - enten Johannes Møllehaves "Børnebibelen" eller Tine Lindhardts "Sesams Børnebibel" (forældrene vælger selv hvilken). Med jer hjem får I også den klud, som blev brugt til at tørre barnets hoved efter dåbshandlingen. Dåbskludene strikkes i strikkeklubben "Masker Med Mening".

SÅDAN FOREGÅR DÅBEN

En dåb i Jægersborg Kirke er en del af søndagens gudstjeneste. I bærer barnet ind ved gudstjenestens begyndelse, og deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden.
Når det er blevet tid til selve dåben, går forældrene med barnet og fadderne frem til døbefonten. Børn blandt dåbsgæsterne bliver også opfordret til at komme med op til døbefonten, så de kan se, hvad der sker.
Præsten starter med at bede en bøn. Den bliver efterfulgt af dåbsbefalingen og beretningen om ”Lad de små børn komme til mig”. Så taler præsten direkte til barnet, og tegner kors for ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud.
Derefter kommer vi til den del, hvor den der bærer barnet skal sige noget.


  • Præsten spørger: ”Hvad er barnets navn”. Den, der bærer barnet, svarer.

  • N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!

  • Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja!

  • Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja!

  • Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja!

  • Vil du døbes på denne tro? - Ja!

Præsten øser vand over barnets hoved tre gange – i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn – og velsigner barnet.

Til sidst holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelser som vidner til dåben og de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og oplære det i den kristne tro.

Så fortsætter gudstjenesten med prædiken og altergang. Vi tilbyder børnepasning (tegning, lege, saftevand og kiks) i sognegården under prædiken og altergang.

Når gudstjenesten er slut, går I som dåbsfamilie ud af kirken sammen med præsten.


SOLRUN DI VECCHIA
kordegn

Jægersborg Kirkes kontor: 
Søndersøvej 5 
2820 Gentofte

Tlf: 39 65 42 53
E-mail: jaegersborg.sogn@km.dk

Kontorets åbningstider: tirsdag – fredag kl. 9-13

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, eller er der noget du er i tvivl om?

Så kontakt gerne kordegnen.