Undervisning

Som en central del af kirkens forkyndelse og præsternes gerning står undervisningen. Vi underviser hvert år 4 hold konfirmander, og hvert halve år tilbyder vi et uge-forløb for de 9-10 årige ("minikonfirmander"). Hertil kommer projekter under Folkekirkens Skoletjeneste, hvor vi byder skoleklasser ind i kirken som led i et undervisningsforløb om kirkelige emner.

Skulle der være stemning for det, opretter vi gerne et hold af "senior-konfirmander" - dvs. en grundlæggende indføring i kristendommen for voksne; det kunne f.eks. være forældre til vores konfirmander. Kontakt en af præsterne, hvis du har lyst til at være med til at oprette et hold.