Eksistenssamtaler

I eksistenssamtalerne mødes en gruppe på 8-12 deltagere forsammen at drøfte eksistentielle og trosmæssige temaer.

Vi har i de år, vi har haft eksistenssamtaler i Jægersborg Kirke, været vidt omkring. Men det er de centrale livsfænomener og eksistensspørgsmål, vi har koncentreret os om:

  • Hvori består det gode fællesskab?
  • Hvad er tro, håb, glæde, tilgivelse,værdighed, stolthed, ydmyghed, humor og ironi, synd og nåde?
  • Kærlighedens skikkelser
  • Gudsbilleder

Vi tager gerne udgangspunkt i egne livserfaringer, uden at målet dog er, at vi fortæller om os selv. Målet i samtalerne er derimod sammen at blive klogere på et emne eller et fænomen ved, at vi hver især bidrager med og spørger ind til de tanker og erfaringer, vi har med os.

Eksistenssamtaler er derfor langsomme samtaler, hvor der lægges vægt på at kunne lytte til hinanden og på at kunne tænke med, for at man sammen kan nå frem til en ny undren eller en dybereforståelse.

Vi mødes 6-8 aftener på et år. Præsterne har i øjeblikket hver en gruppe. Har du lyst til at være med i en eksistenssamtalegruppe, så kontakt Lea Skovsgaard eller Kenneth Knigge (se kontaktinformation her).

"Vores sprog om eksistens er en muskel, der kan trænes. I eksistenssamtalen kan man få sprog for noget, man måske ikkehavde sprog for før."

Se mere om eksistenssamtalen i dette interview med tidligere sognepræst ved Jægersborg Kirke Erik Høegh-Andersen. (side 14-15) klik her