Samtalerum

I Jægersborg Kirke tager vi de store spørgsmål alvorligt. De er vigtige at stille for at vi kan blive klogere på os selv, vores medmennesker og vores omverden. I takt med at vi spørger, bliver vi bedre til at spørge. Måske finder vi svar, vi kan bruge undervejs. Måske finder vi nye veje at betræde. Ved at give plads for glædens undren, give stemme til moralens skuffelser, eksistensens vilkår, kærlighedens gåde, tvivlens nagen, troens ...

Vi tilbyder flere forskellige samtalerum, hvor du kan få luft under dine tanker.

  • Sjælesorgssamtalen er den fortrolige samtale én-til-én med præsten.
  • Eksistenssamtalerne er et forum, hvor 8-10 mennesker mødes om et fastsat emne og deler erfaringer.
  • Refleksionsløbet tager udgangspunkt i en kort andagt i kirken og derefter en løbetur, hvor man taler sammen om dagens tema.
  • I vores strikkecafé, "Masker Med Mening," tales om løst og fast, og her er det det sociale samvær, som er i fokus.