SOGNEPRÆST (KBF)
LEA SKOVSGAARD

Se Lea´s seneste prædikener ved at klikke HER


sognepræst
KENNETH SIEDENTOPF KNIGGE

Se Kenneths seneste prædikener ved at klikke HER


SAMTALER MED EN PRÆST

Står du et sted i dit liv, hvor du har brug for at tale om bekymringer, livsomvæltninger eller udfordringer af trosmæssig karakter, så kan en præst bruges som din samtalepartner. Her vil du møde et fortroligt rum, med fuld tavshedspligt og et menneske, der lytter til dig. Du kan kontakte en af kirkens præster for en samtale.

FOTOGRAFERING I KIRKEN

Fotografering frabedes under de kirkelige handlinger. Når de kirkelige handlinger er forbi,  kan der tages så mange billeder som man ønsker. Så kan det se ud som her efter en konfirmation.


Højmesse

I Jægersborg kirke holder vi gudstjeneste hver søndag kl. 10.00.
Mange søndage vil der være dåb i begyndelsen af gudstjenesten, og
børn er altid velkomne hos os. Vi har ansat en barnepige, der tager
sig af børnene i sognegården, mens præsten prædiker.
Vi ønsker, at menigheden skal være en aktiv del af gudstjenesten,
og derfor vil en af søndagens tekster ofte blive læst af et medlem af
menigheden. Det er ligeledes frivillige, der sørger for kirkekaffen
efter gudstjenesten.
Ved alle gudstjenester bliver der lavet et gudstjenesteark med
søndagens tekster, salmer og forløbet i gudstjenesten.


Skumringsgudstjenester

I vinterhalvåret holder vi skumringsgudstjenester ca. en gang om
måneden. Gudstjenesterne ligger eftermiddage kl. 16.00.
Forskellige temaer bliver berørt gennem oplæsning af tekster fra
Bibelen eller andre poetiske, religiøse eller filosofiske tekster.
Billeder indgår ofte, ligesom musikken spiller en særlig rolle. Der
vil være lystænding inden gudstjenesten begynder, og der er altid
indlagt stilhed til bøn og eftertanke. En smuk og stemningsfuld
gudstjeneste, før en ny uge begynder.


Børnegudstjenester

I årets løb er der mulighed for at deltage i flere børne- og
familiegudstjenester. Ved gudstjenesterne medvirker ofte et af
kirkens spire- børne- eller juniorkor. På forskellige måder
medvirker børnene med sang, oplæsning og optræden.
Gudstjenesterne er lidt kortere end normalt og ligger ofte lørdag
formiddag kl. 11.00.
Vi holder også børnegudstjenester for mindre børn eksempelvis
som afslutning på babysalmesang eller omkring de store kirkelige
højtider i årets løb.


Særgudstjenester

Flere gange i løbet af året holder vi særgudstjenester. Det kan både
være på hverdage eller på højmessens plads søndag formiddag. Vi
har en årlig friluftsgudstjeneste på Ermelunden anden pinsedag,
konfirmandgudstjenester både for og med konfirmander,
mindegudstjeneste Allehelgens søndag og de ni læsninger, når vi
nærmer os jul. I vores kalender og nyhedsbrev kan man løbende
holde sig opdateret omkring tidspunktet for de særlige
gudstjenester.

 

 

GUDSTJENESTE-KALENDER

BegivenhedDato

Højmesse v. Lea Skovsgaard

 

22. okt 10:00
11:15
22. okt 10:00 -
11:15

Skumringsgudstjeneste v. Kenneth Knigge

Det Danske Pigekor medvirker ved gudstjenesten.

24. okt 19:30
20:30
24. okt 19:30 -
20:30

Reformationsgudstjeneste i Helleruplund Kirke

 

31. okt 19:00
20:30
31. okt 19:00 -
20:30

Babysalmesang afslutnings-gudstjeneste

 

4. nov 10:00
11:00
4. nov 10:00 -
11:00

Højmesse, Allehelgen v. Lea Skovsgaard & Kenneth Knigge

 

5. nov 10:00
11:15
5. nov 10:00 -
11:15

Højmesse v. Lea Skovsgaard

 

12. nov 10:00
11:15
12. nov 10:00 -
11:15

Lørdagsdåb v. Ane Sofie Lindegaard

 

18. nov 11:00
11:25
18. nov 11:00 -
11:25

Højmesse v. Kenneth Knigge

 

19. nov 10:00
11:15
19. nov 10:00 -
11:15

Skumringsgudstjeneste v. Lea Skovsgaard

 

21. nov 19:30
20:30
21. nov 19:30 -
20:30

Lørdagsdåb v. Lea Skovsgaard

 

25. nov 11:00
12:00
25. nov 11:00 -
12:00

Højmesse v. Lea Skovsgaard

 

26. nov 10:00
11:15
26. nov 10:00 -
11:15

Højmesse

 

3. dec 10:00
11:15
3. dec 10:00 -
11:15

Højmesse

 

10. dec 10:00
11:15
10. dec 10:00 -
11:15

De Ni Læsninger m. fyraftenskoret

 

10. dec 16:00
17:00
10. dec 16:00 -
17:00